Home

7+1 Ontmoetingen

7+1 Toppers

7+1 Tegels en Screensavers

Geloof ligt op straat

Hemels Gelag

Bestellen

 

  >>  De cursus       >>  Inhoud van de cursus       >>  Cursusmaterialen

 


Beschrijving: C:\Users\Peter\Documents\40 boeken etc Plus Projecten\48 website Zeven plus één\website gekopieerd 2 oktober 2012\pics\arrow.gif  7+1 Toppers

Cursusmaterialen

Boek Toppers van geloven

Het boek Toppers van Geloven is allereerst een kijk en leesboek voor jongeren die de cursus meemaken. Je vindt er tientallen afbeeldingen terug die in de cursus worden gebruikt. En prachtige, soms meditatieve leesteksten, die tijdens de cursus een rol spelen.  Wie de cursus meemaakt kan zich zo voorbereiden op wat aan de orde komt. Anderen kunnen het gebruiken om na afloop nog eens door te lezen. Toch is het ook gewoon een mooi boek, dat je kunt lezen zonder de cursus te volgen. Voor iedereen een boek om te bewaren, zodat het later nog eens uit de boekenkast te voorschijn kan komen.

Beschrijving: Boek Toppers van Geloven

 

In Toppers van geloven vind je de volgende hoofdstukken:

1 Geloven is top

(Waarom geloven mensen eigenlijk?)

2 God achter de schermen

(Wat is de Bijbel voor boek en wat weten wij over God?)

3 Wat Jezus doet    

(Wat weten wij over het leven van Jezus?)

4 Zo ver liefde gaat

(Wat betekent Pasen?)

5 Energie for ever     

(Waar vinden mensen spirit en inspiratie en wat betekent Pinksteren?)

6 Altijd thuis  

(Wat is bidden?)

7 Houden van elkaar

(Wat doe je met je geloof in het leven van alledag?)

8 Leven met toekomst

(Welk uitzicht biedt geloof in het leven en in de dood?)

boek Toppers van geloven bestellen

Handleiding

In de handleiding worden alle bijeenkomsten van minuut tot minuut beschreven, als in een draaiboek. Steeds voorafgegaan door korte beschrijving van de inhoud, het doel, het raamwerk en de lijst met benodigde materialen. Uiteraard in de handleiding ook uitgebreid aandacht voor de organisatie, de medewerkers, de mogelijke data en tijdstippen, de pr, de groepsgroottes, de catering en het kostenplaatje. De Handleiding is zo geschreven dat ieder er mee uit de voeten kan. Drie organisatoren zijn voldoende om een cursus op te zetten en de relatie met de plaatselijke geloofsgemeenschap te vertegenwoordigen. Meedoen van een plaatselijke theoloog (predikant, pastor of kerkelijk werker) is geen voorwaarde, maar is uiteraard wel zinvol. Het kan de gesprekken een extra dimensie geven.

Beschrijving: 7+1 Basiscursus Geloven voor jongeren

CD-rom

Bij de handleiding hoort een cd-rom met daarop alle presentaties en verder bij de cursus te gebruiken materiaal. Afbeeldingen, gespreksbriefjes, even uit printen en klaar ben je. Er is werkelijk alles aangedaan om met de Handleiding en de cd-rom zo zelf een cursus te kunnen organiseren.

handleiding met cd rom bestellen

Op de cd-rom van de Handleiding bij de cursus ontbreekt afbeelding 5b van de vierde bijeenkomt. Onze excuses daarvoor. De afbeelding kan worden gedownload via deze knop:     Beschrijving: afbeelding 5b

Posters en freecards

Er zijn posters en freecards ten behoeve van de PR rond de cursus beschikbaar.

Deze kunnen (in pakketjes van vijftig freecards en vijf posters) worden besteld per e-mail via brochureverkoop@pkn.nl of telefonisch via 030 - 880 17 24 of klik hier

Beschrijving: poster toppers van geloven

 

DVD met zeven bijzondere inleidingen

Bij de cursus kan gebruik worden gemaakt van de DVD Ontmoetingen met God, met daarop zeven films bij de thema's. Ze zijn bedoeld om te worden gebruikt als inleidingen bij bijeenkomsten. De filmpjes hebben een rapportageachtige opzet. Age Kramer reist daarin als presentator langs allerlei plekken om iets te vertellen over wat bij de verschillende thema's aan de orde kan komen. De films sluiten exact aan bij de hoofdstukken uit de boeken Ontmoetingen met God en Toppers van Geloven en zijn zeker ook geschikt voor gebruik in jongeren groepen. Bij de DVD worden tips gegeven over de werkwijze. Een film duurt vijftien tot twintig minuten. Een avond met een DVD ziet er dus heel anders uit dan een gewone Toppers avond. Juist die afwisseling werkt in sommige groepen goed.

Beschrijving: DVD

DVD bestellen

 

Beschrijving: C:\Users\Peter\Documents\40 boeken etc Plus Projecten\48 website Zeven plus één\website gekopieerd 2 oktober 2012\pics\menu_onder_top.jpg

                    Home  l  7+1 Ontmoetingen  l  7+1 Toppers  l   7+1 Tegels & Screensavers  l  Geloof ligt op straat  l   Hemels Gelag  l  Contact  l  Bestellen

Beschrijving: C:\Users\Peter\Documents\40 boeken etc Plus Projecten\48 website Zeven plus één\website gekopieerd 2 oktober 2012\pics\menu_onder.jpg