Home

7+1 Ontmoetingen 7+1 Toppers 7+1 Tegels en Screensavers Geloof ligt op straat Hemels Gelag Bestellen

  >>  De cursus       >>  Inhoud van de cursus       >>  Cursusmaterialen


  Tegels en Screensavers

Cursusmaterialen
Bij deze vervolg cursus met Tegels en Screensavers hoort een handleiding, met daarin een uitgewerkte toelichting op de opzet van de cursus. De handleiding bevat ook compleet uitgewerkte inleidingen rond de Bijbelteksten bij de thema's. Het is voor de 7+1 Basiscursus Geloven principieel dat de cursusleider ook hier de vrijheid heeft eigen inleidingen te maken. Het gaat er immers om dat de deelnemers aan de cursus de kans krijgen de plaatselijke geloofsgemeenschap te leren kennen.

De kaarten

Bij de handleiding is een uitneembare set van 52 plus 1 kaarten gevoegd met daarop de geloofsteksten voor de gesprekken. De kaarten zijn voorzien van icoontjes, die corresponderen met de thema's van de bijeenkomsten. De verschillende mogelijkheden om ermee te werken zijn uitgekiend en eenvoudig tegelijk. De toepassingsvormen zijn veelvuldig. Zo kunnen de kaarten ook dienst doen als kwartet spel, of als memory spel.

handleiding bestellen

 

Cursusboek  

In het cursistenboek wordt in korte, meditatieve teksten een verbinding gelegd tussen de gebruikte gesprekskaarten en de Bijbelteksten uit de inleiding. Het boek kan dan ook tijdens en na afloop van de cursus uitstekend dienst doen als naslagwerk en als hulp bij persoonlijke bezinning

boek bestellen

Gebruik en downloaden screensavers

In het boek Tegels en Screensavers wordt toegelicht hoe je zelf gescande Tegels & Screensavers op de eigen pc kunt plaatsen. Enkele voorbeelden van directories met telkens drie exemplaren van een gescande screensaver kunnen worden gedownload. Zie verder het cursus boek. De ingescande actuele screensaver is te vinden op bij voorbeeld de website van Wezep. Webmasters die op dezelfde wijze de actuele screensaver op hun site willen plaatsen kunnen contact opnemen.

 

Tegels en Screensavers

                  Home  l  7+1 Ontmoetingen  l  7+1 Toppers  l   7+1 Tegels & Screensavers  l  Geloof ligt op straat  l   Hemels Gelag  l  Contact  l  Bestellen