Home

7+1 Ontmoetingen 7+1 Toppers 7+1 Tegels en Screensavers Geloof ligt op straat Hemels Gelag Bestellen

  >>  De cursus       >>  Inhoud van de cursus       >>  Cursusmaterialen


  Tegels en Screensavers

De inhoud van de cursus

Ook de vervolgcursus Tegels en Screensavers is zo opgebouwd dat alle aspecten van geloven aan de orde kunnen komen. Begonnen wordt met de meer basale levens en geloofsvragen, om daarna uit te komen bij de dagelijks keuzen waarvoor je kunt komen te staan. Daarbij komt ook de christelijke geloofsgemeenschap zelf ter sprake, uitmondend in een bijzondere bijeenkomst over de christelijke hoogtijdagen. Dit zijn de thema’s:

 1. Hemel en Aarde, over vragen als: Hoe kijk je tegen het leven aan, en tegen de wereld waarin je leeft? Hoe komt het dat we er zijn? Maar ook vragen als: Wat betekent geloof voor je? En: Wat bedoel je met hemel, en aarde, en hel?

 2. Dagelijks Nieuws, met aandacht voor vragen als: Wat betekent je geloof voor je als je kijkt wat er om je heen gebeurt? Wat heeft God van doen met al die dingen? Hoe sta jij daar zelf in?

 3. Altijd Nabije, met vragen als: Wat betekent God voor jou? Wat heb jij met Jezus? Wat kun jij met het benoemen van God als Altijd Nabije, of Altijd Aanwezige? Hoe ervaar je dat zelf? Kun jij dat, bidden, en heeft bidden zin?

 4. Verwachting, over de toekomstverwachting waarmee je leeft. Voor jezelf, en voor je kinderen, voor de wereld om je heen. Bij dit thema past ook de vraag naar wat er zal zijn na je dood. In hoeverre speelt je geloof daarin een rol?

 5. Spirit, over mogelijke inspiratie bronnen in het leven van alle dag. Wat heeft je geloof je daarin te bieden. In elk bedrijf, in elke organisatie heerst een bepaalde geest. Zonder dat kunnen we niet. Door welke spirit laat jij je in beweging brengen? Is elke spirit, elke geest, goed?

 6. Geloven is doen. Mensen zeggen dat geloven een manier van leven is. Hoe uit zich dat in het dagelijks leven? In wat je doet. Of in wat je juist niet doet? In het vertrouwen dat je hebt? In wat dan, en in wie?

 7. Kerk is in deze vervolgcursus een thema op zich. Met aandacht voor wat je kunt zoeken in een kerk, en wat je er vindt. Wat beleef je er, en wat zou je er willen beleven? Op welke manier voel jij je bij de kerk betrokken? Of beleef je je geloof liever op andere plekken? Wat betekent kerk voor mensen, en hoe kunnen mensen daarin delen? Wat heeft een kerk voor mensen in huis om te delen met anderen?

 7+1. De christelijke hoofdfeesten vormen het thema voor de hele dag, met als extra een bonus, de zegen. Echt een thema voor een hele dag, hoogtij dus.

 
Tegels en Screensavers handleiding                             Home  l  7+1 Ontmoetingen  l  7+1 Toppers  l   7+1 Tegels & Screensavers  l  Geloof ligt op straat  l   Hemels Gelag  l  Contact  l  Bestellen