Home

7+1 Ontmoetingen 7+1 Toppers 7+1 Tegels en Screensavers Geloof ligt op straat Hemels Gelag Bestellen


  In de media
 

"Peter Hendriks verrast opnieuw met een gespreksmethode over geloof en leven" schrijft Nynke Dijkstra - Algra in november 2010 in Woord en Dienst. "Een uitstekend middel voor persoonlijke reflectie op God en geloven", schrijft Mathilde de Graaff in 2011 en 2013 in het Ouderlingenblad over de cursus Tegels en Screensavers. "Een prima gespreksmethode voor kleine en grotere groepen". In oktober 2010 schrijft Kerkinformatie over de nieuwe cursus: "Een mooie manier om in gesprek te blijven", en JOB COACH magazine doet dat in september: "Het dagelijks leven wordt kort en krachtig aan de Bijbelse geloofstraditie gekoppeld om zo de ontmoeting tussen heden en verleden nog beter tot stand te brengen. Met gesprekstips en leuke weetjes." Henk Landman schrijft in oktober 2010 in Binding: Iedereen kan ermee uit de voeten, en eigenlijk overal. Thuis, in het café, op het werk, in de kerk. Overal waar mensen met elkaar aan het praten kunnen raken. Geloven met Tegels en Screensavers is een prachtig initiatief, en veel belovend. Theo Krabbe spreekt in november 2010 in zijn verslag voor de dagbladen van de Geassocieerde Pers Diensten over een nieuwe vervolgcursus geloven, die sterk kan bijdragen aan de diepgang in de gesprekken en de persoonlijke bezinning op de grote levensvragen.

Een greep uit eerdere recensies en commentaren over de diverse verschijningsvormen van de 7+1 Basiscursus Geloven: Het ANP bericht bij de presentatie van de DVD Ontmoetingen met God, op 27 september 2007 (zie ochtendblad Spits). "De PKN pakt professioneel uit", schrijft de redactie van het blad Woord en Dienst. "Er is tijdens bijeenkomsten nu eenmaal niet altijd een spreker voorhanden. De films bieden dan een goed alternatief. Snel gemonteerd, goede muziek, het ziet er prachtig uit". In het blad Binding schrijft Henk Landman een jaar eerder, op 13 oktober 2006, over het boek Ontmoetingen met God dat toen net in eerste druk was verschenen: "Op mij heeft het boek grote indruk gemaakt De opzet ervan is verrassend en begrijpelijk en boeit van het begin tot het einde." Theo Krabbe bevestigt dat in de dagbladen van de Geassocieerde Pers Diensten op 17 november 2006 en Wim van Dommelen in augustus 2006 in Docete: "Prachtig en uitdagend. Een 'doorlopend' verhaal dat prikkelt tot nadenken en bezinning op je eigen (geloofs)weg". In het Nederlands Dagblad wordt bij de eerste presentatie van het boek op 19 september 2006 aandacht gegeven aan de mogelijkheden voor plaatselijke gemeenten om een eigen invulling te geven aan de cursus. Voor Wim Dekker (staflid IZB van de Gereformeerde Bond) komt de basiscursus als geroepen. In het Centraal Weekblad van 24 november 2006 schrijft hij erover onder de kop: Basiscursus christelijk geloof voor de breedte van de PKN. "Het is zonder meer knap hoe op het stramien van de beleving heel de Bijbel en het Christelijk geloof ter sprake wordt gebracht". In het Friesch Dagblad van 29 november 2007 gaat Peter Hendriks in op enkele misverstanden.

In september 2007 verscheen de jongerenversie van de cursus met het boek Toppers van Geloven. Ben Noltus daarover in Binding, op 2 oktober 2007: "Gelardeerd met diverse - soms heel pakkende - illustraties is het boek een ontdekkingstocht van je jewelste. Een zoektocht in de Bijbel in een voor jonge mensen verstaanbare taal. Hier gaat het om het wezenlijke van alles". Op 19 oktober 2007 sluit Theo Krabbe voor de dagbladen van de Geassocieerde Pers Diensten aan bij de presentatie van de DVD en de jongerencursus. Pauline Weseman ging voor Trouw op 6 november 2007zelf kijken bij een cursusbijeenkomst ergens in het land. Margreet Hogeterp deed dat al een jaar eerder, op 16 maart 2006, voor Woord en Dienst, bij een cursusbijeenkomst voor volwassenen in Hengelo. Dus nog voor de eerste publicaties van het cursus materiaal.

       Home  l  7+1 Ontmoetingen  l  7+1 Toppers  l   7+1Tegels & Screensavers  l  Geloof ligt op straat  l   Hemels Gelag  l  Contact  l  Bestellen

......................................................................................................................................................................................................................................................
Mathilde de Graaff, Ouderlingenblad juni 2013 en juli-augustus 2011

Een boek en een handleiding met een uitgewerkte groepsmethode bij het boek. Het boek bevat 53 korte en veelzeggende spreuken over God, geloven en de Bijbel. Voor iedere week van het jaar een tekst, plus een bonus. Spreuken die veel zeggen maar ook vaak veel oproepen. Bij elke tekst geeft de auteur een korte over­peinzing waarin hij het dagelijkse leven koppelt aan de verhalen in de Bijbel. Daarmee biedt dit boek een uitstekend middel voor persoonlijke reflectie op God en geloven. De handleiding geeft goede mogelijkheden voor de opening voor het gesprek. Doel is het gesprek op een uitnodigende manier vanaf het begin op een diepere communicatielijn te brengen. Je springt als het ware direct in het diepe, en dat gebeurt in alle eenvoud. Een prima gespreksmethode voor kleine en grotere groepen.

       Home  l  7+1 Ontmoetingen  l  7+1 Toppers  l   7+1Tegels & Screensavers  l  Geloof ligt op straat  l   Hemels Gelag  l  Contact  l  Bestellen

......................................................................................................................................................................................................................................................
Nynke Dijkstra Algra in Woord en Dienst, 19 november 2010

Tegeltjeswijsheid

Spelen met tegeltjeswijsheid. Peter Hendriks verrast opnieuw met een gespreksmethode over geloof en leven. Deze keer aan de hand van 'tegels en screensavers'. Kaarten met spreuken, die prikkelen en aan het denken zetten over zeven thema's. Bij ieder thema hoort een inleiding, die inwijdt in de bijbelse lijnen. Die inleidingen staan voluit in het boek, maar kunnen worden aangepast naar eigen voorkeur en kleur van de spreker. Het is de bedoeling dat de beleving van het geloof ook aan de orde komt. De inleidingen zijn voor zeven dagdelen, inclusief een maaltijd. Daarnaast biedt de handleiding andere mogelijk­heden om met de tekstkaarten aan de slag te gaan. Een paar voorbeelden van tegels: 'Er zijn van het geloof geen bewijzen, wel getuigen', 'Voor wie Jezus volgt, verandert de wereld', en 'Geloven is een feest'. Ik ben blij met de grote variatie aan moge­lijkheden voor geloofsgesprek. Hoe meer hoe beter.

       Home  l  7+1 Ontmoetingen  l  7+1 Toppers  l  7+1 Tegels & Screensavers  l  Geloof ligt op straat  l   Hemels Gelag  l  Contact  l  Bestellen

......................................................................................................................................................................................................................................................
Theo Krabbe, verslaggever voor Geassocieerde Pers Diensten / Tubantia 6 november 2010

Geloofsteksten die energie geven

 De Hengelose predikant Peter Hendriks bedacht geloofsteksten, die je op een tegeltje kunt schrijven of als screensaver op je computerscherm kunt plaatsen.

Hij is er zelf ook erg verrast door. Met enige verbazing vertelt Peter Hendriks (58), predikant van de Protestantse gemeente Hengelo, over de communicatieve kracht van zijn nieuwe vervolgcursus geloven, die sterk kan bijdragen aan de diepgang in de gesprekken en de persoonlijke bezinning op de grote levensvragen. Al jaren ontwikkelt Peter Hendriks geloofscursussen, waarin de deelnemers niet alleen kennis kunnen maken met geloven, maar ook hun christelijk geloof kunnen vernieuwen en verdiepen. Net als zijn basiscursus <CF4061>7+1 Ontmoetingen met God</CF>, die de Protestantse Kerk in Nederland als haar officiële geloofscursus gebruikt, en de jongerencursus <CF4061>7+1 Toppers van Geloven</CF> heeft de Hengelose dominee de derde variant in een boek vervat. <CF4061>Tegels & screensavers</CF> heet het vervolg op de basiscursus geloven 7 + 1, die eveneens bedoeld is voor alle leeftijden. „Het zijn korte, kernachtige basisteksten, waar je in je leven wat mee kunt. Wat er ook in je leven op je af komt. De teksten zijn stuk voor stuk als screensaver op een computerscherm te plaatsen. Als je thuiskomt van je dagelijkse bezigheden zie je ze langskomen. Als nadenkertje, of als een brokje energie. Je kunt ze ook op een tegeltje schrijven en aan een muur hangen. Of, bij wijze van spreken, op een tegel op de grond. Omdat het geloofsteksten zijn die vastigheid kunnen bieden bij alles waar je voor kunt komen te staan in het leven.”

De Hengelose predikant schreef bij zijn vervolgcursus ook een handleiding voor de cursusleiders. Die handleiding bevat tevens 53 kaarten, met daarop krachtige geloofsteksten. ‘Met God is te praten’ is zo’n kernachtige, eigentijdse samenvatting van een bijbeltekst op één van die 53 kaarten, waarmee het geloofsgesprek begonnen kan worden. ‘Waar liefde is stroomt de bron van het leven’, zegt een andere kaart. Zo schrijft Peter Hendriks in zijn boek over die bijbelse geloofsovertuiging: „Eigenlijk hoef je alleen maar te kijken om je heen. Daar waar liefde gebeurt, daar is God. Daar stroomt de bron van het leven en wordt iets zichtbar van de Eeuwige, onze levensbron zelf. Het is pure levenskunst om dat elke dag opnieuw te herkennen in de wereld om je heen. In je eigen leven, in wat zich afspeelt tussen mensen. Overal waar mensen aandacht hebben voor elkaar, oog hebben voor elkaar.”

De bijbelteksten heeft Hendriks rond zeven thema’s (hemel en aarde, dagelijks nieuws, Altijd Nabije, verwachting, spirit, geloven is doen en kerk) geordend. Bij elk thema is één Psalmtekst gebruikt, één Profetentekst, één tekst uit de Thoraboeken, één uitspraak van Jezus, één verhaal door Jezus, één tekst van vrouwen rond Jezus, en één van Paulus of Johannes.

 

       Home  l  7+1 Ontmoetingen  l  7+1 Toppers  l  7+1 Tegels & Screensavers  l  Geloof ligt op straat  l   Hemels Gelag  l  Contact  l  Bestellen

 

......................................................................................................................................................................................................................................................
Kerkinformatie oktober 2010

7+1 Tegels & Screensavers

De 7+1 Basiscursus Geloven heeft een vervolg gekregen met Tegels & Screensavers. Deze vervolgcursus, net als de basiscursus geschreven door ds. Peter Hendriks, is geschikt voor jong en oud. Een mooie manier om in gesprek te blijven.

Bij de cursus wordt gebruikgemaakt van een set van 52 plus 1 kaarten met daarop eigentijdse, korte, kernachtige bijbelse geloofsteksten. Hendriks heeft de methode in tal van groepen getoetst en de ervaringen zijn zeer positief. In korte tijd komen de deelnemers tot diepgaande geloofsgesprekken. De teksten komen gaandeweg de cursus themagewijs aan de orde.

Wie eenmaal met een 7+1 Basiscursus Geloven heeft kennisgemaakt, zal ook de vervolgcursus rond Tegels Et Screensavers willen beginnen met een maaltijd. Op elk van de zeven bijeenkomsten van de cursus wordt na de maaltijd een inleiding gehouden over het geloofsthema dat aan de orde komt. Dat gebeurt aan de hand van zeven teksten uit zeven verschillende bijbelboeken. Daarna gaan de deel­nemers met elkaar in gesprek over ode kaarten. Dat gebeurt op zo'n wijze dat echt boven water kan komen wat de deelnemers aan zo'n geloofstekst beleven. Vervolgens worden de teksten gekoppeld aan de bijbelteksten die bij de inleiding een rol hebben gespeeld en aan het thema van de bijeenkomst.

       Home  l  7+1 Ontmoetingen  l  7+1 Toppers  l  7+1 Tegels & Screensavers  l  Geloof ligt op straat  l   Hemels Gelag  l  Contact  l  Bestellen

......................................................................................................................................................................................................................................................
JOB COACH magazine september 2010

Tegels & Screensavers

Heb je gewerkt met de 7+1 Basiscursus Geloven en op zoek naar een vervolg? Bestel dan de cursus 'Tegels en Screensavers'. Dit is het langverwachte vervolg op het boek dat de predikant Peter Hendriks een aantal jaren geleden heeft ontwikkeld. In dit boek staan 52 kernachtige spreuken over God, geloof en Bijbel centraal. Vroeger kon je dergelijke teksten vinden op wandtegeltjes, maar tegenwoordig kan je ze ook als screensaver gebruiken. En deze kernachtige spreuken kunnen weer leiden tot diepzinnige gesprekken, met elkaar en met je jongeren! Voor elke week biedt Hendriks een tekst. Hij koppelt het dagelijks leven kort en krachtig aan de Bijbelse geloofstraditie om zo de ontmoeting tussen heden en verleden nog beter tot stand te brengen. Met gesprekstips en leuke weetjes.

       Home  l  7+1 Ontmoetingen  l  7+1 Toppers  l  7+1 Tegels & Screensavers  l  Geloof ligt op straat  l   Hemels Gelag  l  Contact  l  Bestellen

......................................................................................................................................................................................................................................................
Bericht ANP op vrijdag 28 september 2007 (zoals opgenomen in ochtendblad Spits) 

 

Kerk geeft cursus geloven

Promotie van het christendom door acht korte films

UTRECHT -- De Protestantse Kerk in Nederland biedt sinds gisteren een basiscursus geloven aan. Aan de hand van acht korte films, die op de dvd Ontmoetingen met God zijn samengebracht, worden belangstellenden geconfronteerd met onder meer verhalen over Jezus Christus. De grootste protestantse kerk in Nederland had tot nu toe geen basiscursus. Mensen die ingewijd wilden worden in het christelijk geloof, moesten zich behelpen met de Alpha-cursus, die meer nadruk legt op de leerstellingen van het christendom. De acht films willen de kijker "op een verrassende, uitnodigende, speelse, eigentijdse en ook uitdagende manier" kennis met het christelijk geloof laten maken. Verhalen uit de Bijbel, zoals de parabel van de verloren zoon, zijn de leidraad. De filmpjes, waarvan gisteren in het dienstencentrum van de kerk in Utrecht een kleine selectie werd vertoond, zijn een uitwerking van de geloofscursus die Peter Hendriks, predikant in Hengelo (Ov), heeft ontwikkeld. Het is de bedoeling dat de cursisten zeven avonden samenkomen en na een gezamenlijke maaltijd een van de films bekijken. Daarna gaan de deelnemers in gespreksgroepen uiteen om over het thema van het filmpje, zoals de tien geboden, te praten. De cursus wordt afgesloten met een bijeenkomst die een gehele dag duurt. Volgens Hanna van Dorssen, adviseur van de protestantse gemeenten voor missionair werk, bestaat bij de plaatselijke kerken grote belangstelling voor een basiscursus geloven. Proeven met de acht filmpjes hebben dat aangetoond.

Presentator Age Kramer neemt de cursisten mee naar onder meer Florence, waar hij aan de hand van het beeld van koning David van Michelangelo ingaat op de figuur van de bijbelse vorst. De filmmakers hebben ook het wuivende graan in de buurt van de Italiaanse stad Siena gefilmd. Voor het achtste filmpje, met als titel Uitzicht houden, trok Kramer naar de pier van IJmuiden.

De dvd wordt in november op de synode van de Protestantse Kerk vertoond. De synode gaf enkele jaren geleden de medewerkers voor missionaire arbeid opdracht tot het maken van een basiscursus die het geloof op een "gastvrije en uitdagende" manier zou presenteren.

Directeur Jan Bakker van de Alpha-cursus erkent dat de cursus van de Protestantse Kerk voorziet in een behoefte voor leden van die kerk die niet uitkomen bij wat hij aanbiedt. "Alles wat helpt om mensen tot denken over het geloof aan te sporen is meegenomen". Het onderscheid tussen wat de Protestantse Kerk aanbiedt en zijn cursus is volgens hem dat de Alpha-cursus meer stuurt. De cursusleider zet bijvoorbeeld een beeld van Jezus neer en vraagt de cursisten daarop te reageren. Bij de PKN-cursus kunnen de cursisten over hun beeld van Jezus discussiëren.

(PS: anders dan in dit ANP artikel vermeld bevat de dvd niet 8 maar 7 films).  

       Home  l  7+1 Ontmoetingen  l  7+1 Toppers  l  7+1 Tegels & Screensavers  l  Geloof ligt op straat  l   Hemels Gelag  l  Contact  l  Bestellen

......................................................................................................................................................................................................................................................
redactie Woord en Dienst, 12 oktober 2007

 

PKN in Florence

Na het succes van de Alpha-cursus komt nu ook de light-versie 'Basiscursus geloven, 7 + 1 ontmoetingen met God' goed op stoom. De cursus, ontwikkeld door ds. Peter Hendriks (pre­dikant te Hengelo, Overijssel), is onlangs uitgebreid met een DVD 'Ontmoetingen met God'. De acht korte films op de DVD zijn te gebruiken als inleiding op de avonden in de basiscursus. Er is niet altijd een spreker voorhanden, de films bieden dan een goed alternatief en de geijkte boekenbon kan achterwege blijven.

De PKN pakt professioneel uit. De films zijn gemaakt door filmmaker Dio van Maaren en presentator Age Kramer, samen ook bekend van het veertigdagenproject Intercity bestemming Pasen. In een BBC-achtige formule reist Kramer naar verschillende locaties, om de kijker kennis te laten maken met christelijk geloof en bijbelverhalen. Hij wandelt ondermeer rond in Florence, waar hij aan de hand van het beeld van koning David van Michelangelo ingaat op de figuur van de bijbelse vorst. Op een Toscaanse boerderij schuift Kramer aan bij een Italiaanse familiemaaltijd a la de Bertolli-reclames, om te vertellen over de verloren zoon en zijn thuiskomst. Te midden van het wuivende graan rond de Italiaanse stad Siena vertelt hij het verhaal over de zaaier. Voor een aflevering over leven na de dood filmde Van Maaren op de pier van IJmuiden. Ondersteund met muziek, snel gemonteerd, het ziet er prachtig uit. Volgens Hanna van Dorssen, adviseur van de protestantse gemeenten voor missionair werk, is er bij de plaatselijke kerken veel belangstelling voor een basiscursus geloven. Proeven met de acht filmpjes hebben dat aangetoond. Ook de synode van de PKN krijgt de DVD te zien. De synode gaf ten slotte zelf enkele jaren geleden opdracht tot het maken van een basis­cursus, die het geloof op een 'gastvrije en uitdagende' manier zou presenteren.

       Home  l  7+1 Ontmoetingen  l  7+1 Toppers  l   7+1Tegels & Screensavers  l  Geloof ligt op straat  l   Hemels Gelag  l  Contact  l  Bestellen

......................................................................................................................................................................................................................................................
Henk Landman van 13 oktober 2006 in Binding.

Ontmoetingen met God, een basiscursus geloven
met bijbelse verhalen.

Zonder geloven kun je niet. Zonder ontmoeting met God ook niet. We zien overal hoe mensen ernaar op zoek zijn, ook binnen de kerk, in eigen ervaringen en in ervaringsverhalen van anderen. In zijn nieuwste boek Ontmoetingen met God wil ds Peter Hendriks helpen bij dit zoeken naar God. Hij doet dat door in gemakkelijke leesbare hoofdstukken een groot aantal hoofdthema’s van geloven te behandelen. Met vooral veel verhalen over de geloofstraditie.

Het is een boek dat prettig leest en het  zal vooral ook mensen die een eigen weg proberen te vinden in de geloofstraditie zeker kunnen inspireren. Ontmoetingen met God kan een eerste kennismaking zijn met geloven. Dus heel geschikt voor “beginnelingen” maar tegelijkertijd ook heel geschikt voor vernieuwing of ter verdieping.

Dit boek biedt materiaal voor de basiscursus geloven, waar het een onderdeel van is. Het neemt de lezer in 7 + 1 stappen mee langs de hoofdthema’s van het christelijk geloof. Als een pelgrimstocht langs de verhalen uit de geloofsgeschiedenis van de Bijbel. Zoals het in de inleiding van het boek wordt gezegd. Elke ontmoeting van de basiscursus wordt gestart met een gezamenlijke maaltijd, gevolgd door een inleiding en een groepsgesprek. Er wordt in dit boek veel informatie gegeven. Toch is informatieoverdracht niet het hoofddoel van de basiscursus. Het gaat erom dat de lezer van dit boek en de deelnemer aan de cursus de gelegenheid krijgen zich te laten raken door de verhalen van mensen over hun ervaringen met God. De ontmoeting staat centraal. De ontmoeting met mensen die we tegenkomen in de geloofstraditie, de ontmoeting met elkaar en de ontmoeting met God. Er is tijdens de cursus veel aandacht voor onderling gesprek. Het boek is ingedeeld in acht hoofdstukken. De cursus zelf telt zeven “normale” bijeenkomsten van een dagdeel, en één bijeenkomst van een hele dag.

Ds Hendriks heeft, zoals bekend is, als gemeentepredikant in verschillende steden inmiddels jarenlange eraring in het geven van de basiscursus geloven. Ontmoetingen met God is een boek dat je van het begin tot het einde boeit. Het bevat geen overbodige theologische balast en bevestigt nog eens hoe boeiend en menselijk de bijbel is. Vooral ook de ingevoegde toepasselijke gedichten geven het boek een extra dimensie. Het is tegelijkertijd  een boek dat naar de praktijk en het leven van alledag verwijst. Dat is, naar mijn mening, waar de jongeren van vandaag om vragen. Voor een groot aantal mensen, en met name jongeren, is de Bijbel een onbekend boek geworden, dat naar hun mening ver van de huidige tijd af staat, moeilijk te begrijpen is en vaak omgeven wordt door een waas van  geheimzinnigheid. Het staat bij velen op de boekenplank maar er wordt  maar weinig in gekeken en in gelezen. Dit boek kan  zeker een goede bijdrage leveren tot  betere en andere gedachten over de bijbel en de bijbelverhalen. Je zou willen dat een groot publiek zich verdiept in dit boek.

Op mij heeft ”Ontmoetingen met God” grote indruk gemaakt. De uitleg en de opzet is verrassend en begrijpelijk. De verteltrant en de vlotte manier van schrijven doet mij denken aan de bijzondere boeken die de bekende predikant, ds W.R. van der Zee indertijd heeft geschreven over belangrijke bijbelteksten, zoals de Bergrede en het Onze Vader. Boeken die nog steeds gebruikt worden bij inleidingen en bijbeluitleg. Ik hoop dat velen dit nieuwe boek van Peter Hendriks zullen gaan lezen en er net zoveel plezier aan zullen beleven als ik. 

       Home  l  7+1 Ontmoetingen  l  7+1 Toppers  l   7+1Tegels & Screensavers  l  Geloof ligt op straat  l   Hemels Gelag  l  Contact  l  Bestellen

......................................................................................................................................................................................................................................................

Theo Krabbe, verslaggever voor Geassocieerde Pers Diensten / Tubantia 17 november 2006

Ontmoetingen met God

Hengelose predikant Peter Hendriks ontwerpt basiscursus geloven  

Een basiscursus geloven met bijbelse verhalen, die in totaal acht bijeenkomsten omvat, waarvan er zeven beginnen met een gezamenlijke maaltijd. De Hengelose predikant Peter Hendriks schreef er twee boeken over. ‘Mensen spiegelen zich tegenwoordig het liefst aan elkaars persoonlijke geloofsbeleving.’

Peinzend kijkt Peter Hendriks (54) voor zich uit. Over zo’n vraag moet de predikant van de Bethelkerk van de Protestantse Gemeente Hengelo toch echt even nadenken. Waarom spreken veel christenen binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) dikwijls met een zekere gène en met enige schroom over hun persoonlijke geloofsbeleving? ‘Vanwege hun eigen onzekerheid, hun eigen twijfels en uit het respect voor de persoonlijke geloofsbeleving van anderen’, antwoordt hij. ‘Kan ik het wel verantwoorden wat ik zelf geloof? Kan ik mijn eigen persoonlijke opvattingen wel hard maken tegenover die van anderen? Het gevolg van die terughoudendheid is dat mensen vrijwel nooit met elkaar hun diepste geloofsovertuigingen delen en communiceren. Dat vind ik erg jammer.’

Juist om het taboe op het openlijk uitkomen voor je persoonlijke geloofsbeleving te doorbreken heeft Peter Hendriks samen met een groep collega’s uit Hengelo en Apeldoorn (hij werkte er vijftien jaar in de oecumenische geloofsgemeenschap De Drie Ranken) een basiscursus geloven met bijbelse verhalen ontwikkeld. ‘Mensen willen zich graag spiegelen aan authentieke verhalen over de persoonlijke geloofsbeleving van anderen’, benadrukt hij. ‘De gemeenteleden ervaren veel cursussen als te intellectueel. Behalve als het thema hen echt interesseert. Mensen hebben behoefte aan een referentiekader om daarna zelf te kunnen beslissen wat ze met die geloofsverhalen in hun leven nog kunnen doen.’

Al jaren werkt Peter Hendriks met deze cursus, waarin de deelnemers niet alleen kennis kunnen maken met geloven, maar ook hun christelijk geloof zelf kunnen vernieuwen en verdiepen. ‘De beste vragen voor een gesprek met enige diepgang over het christelijk geloof zijn die vragen die mensen uitnodigen om hun beleving te vertellen en met elkaar uit te wisselen. Dat heb ik in al die jaren dat ik nu predikant ben wel geleerd. Wat ik dan precies vraag? Heel eenvoudig. Wat doet het met je? Wat heeft je geraakt? Hoe kun je er mee verder? Meer niet.’

In zeven bijeenkomsten van drie uur behandelt de basiscursus de belangrijkste bijbelse verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament en de betekenis van de drie grote christelijke feesten Kerstmis, Pasen en Pinksteren. Met als thema’s: God ervaren, Jezus ontmoeten, geloven in de opstanding van Jezus Christus, inspiratie vinden, bidden en de stilte zoeken, leven met liefde, respect, vertrouwen en ruimte, en uitzicht houden.

Elk van de zeven cursusbijeenkomsten begint met een gemeenschappelijke maaltijd. Peter Hendriks: ‘Een maaltijd heeft altijd iets intiems. Bij een maaltijd ben je vaak veel eerder geneigd persoonlijke belevenissen met je tafelgenoten uit te wisselen. Als iemand na zo’n gemeenschappelijke maaltijd een inleiding moet houden, hoedt hij zich er wel voor om een intellectueel verhaal af te steken. Als vanzelf houdt hij dan een persoonlijk verhaal.’

Bovendien is er tijdens deze cursus ook nog een zaterdag, die twee dagdelen beslaat. Op die zaterdag kan er er een inleiding gehouden worden, een film bekeken worden, vertellen de deelnemers aan elkaar de belangrijkste inspiratiebronnen en ‘energiemomenten’ uit hun leven, en is er ruimte voor bibliodrama (het uitbeelden van bijbelverhalen) en voor onderling gesprek.

De Hengelose PKN-predikant wijst erop dat zijn basiscursus grondig verschilt van de zogeheten Alpha-cursus, die zich in veel kerken in een groeiende populariteit mag verheugen. Ook de Alpha-cursus richt zich ook op degenen, die niet of nauwelijks bekend zijn met het christelijk geloof. ‘De Alpha-cursus is vooral gericht op het overdragen van geloofsinhouden die worden voorgeschoteld. In de basiscursus geloven wordt de geloofsinhoud meer open ter sprake gebracht. Het gaat mij erom dat de deelnemers de gelegenheid krijgen zich te laten raken door de verhalen van mensen over hun ervaringen met God. De ontmoeting staat centraal. De ontmoeting met mensen die we tegenkomen in de geloofstraditie, de ontmoeting met elkaar en de ontmoeting met God.’

De Hengelose predikant, die twee jaar geleden ook het boek ‘Het hemels gelag’ over speciale vieringen voor jongeren publiceerde, heeft de door hem ontwikkelde basiscursus geloven met bijbelse verhalen beschreven in twee boeken, een cursusboek en een handleiding. Behalve praktische informatie en instructies omvat de handleiding ook een CD-rom met een groot aantal power-point-presentaties, die meer dan honderd afbeeldingen uit de christelijke kunstgeschiedenis bevatten.

       Home  l  7+1 Ontmoetingen  l  7+1 Toppers  l   7+1 Tegels & Screensavers  l  Geloof ligt op straat  l   Hemels Gelag  l  Contact  l  Bestellen

......................................................................................................................................................................................................................................................
 

Gedeelte van artikel van Wim van Dommelen in Docete, Kerkboek, augustus 2006.

Een basiscursus geloven:  Ontmoetingen met God

In september verschijnt, juist nu in heel veel gemeenten het syno­derapport 'Leren leven van de ver­wondering' besproken is, de basis­cursus ‘geloven’ van de hand van ds Peter Hendriks. Als geroepen!... zou je kunnen zeggen In  'Leren leven. ' wordt immers veel aandacht geschonken laan (het belang van) het geloofsgesprek in eigen kring en aan nieuw missionair elan. En 'Ontmoetingen met God' is een prachtig en uitdagend boek. Dat geloofsgesprek gaat niet vanzelf en missionair elan is minder vanzelfsprekend, dan de opstellers van het synoderapport lijken te suggereren. (Hoe) kun je het evan­gelie delen met anderen (binnen of buiten de eigen kring), als je zelf op zoek bent? De binding aan geloof en kerk is erg veranderd voor velen van ons. Wellicht zegt u: dat is in allerlei opzichten maar goed ook! Denk aan het vroegere NCRV-programma 'Vele vragen - één antwoord' of hoe we in dog­matische schema's 'gevangen zaten'. Maar ….wat hebben we nog te delen met anderen?

We hebben een v(V)erhaal
We hebben in elk geval een schat aan v(V)erhalen!. In veel Bijbelverhalen hoor je en ervaar je hoe de ontmoeting tussen Jezus en een medemens evangelie wordt: goede boodschap, een verhaal van leven! Geen theorie, geen 'dode' leer of uitgesleten woorden maar ervaring. De tollenaar Zacheus weet zo los te breken uit zijn oude bestaan. En hoe zou een melaatse, door de Heer aangeraakt, ooit nog van Hem los kunnen raken. Het Verhaal van God-met-ons schept ruimte voor mijn 'verhaal'. Het geeft licht en nodigt mij uit mijn eigen verhaal in een ander licht, in een nieuw perspectief te zien. Er is er over God een Verhaal te vertellen, dat de (levens)verhalen van mensen zin en samenhang geeft, en tot verandering (vernieuwing naar Zijn beeld) stuwt. Daarmee is dus geen vaagheid bedoeld. Ook al zijn en blijven we 'in gesprek met', is 'mijn verhaal' nooit af ….. ook al kent mijn geloven open grenzen en is zij principieel in be­weging ….. ik kan niet telkens 'een ander verhaal ophangen'.

Je eigen weg zoeken
De cursus van Peter Hendriks sluit aan bij deze tekening van de gelovige vandaag. Hij schreef een helder en uitdagend 'doorlopend' verhaal, dat prikkelt tot nadenken en bezinnen op je eigen (geloofs)weg. Het is geschreven vanuit de over­tuiging, dat mensen binnen en buiten de kerk zoekers zijn: op zoek naar zingeving, naar levensvervulling, perspectief. En daarbij heb je als christen een v(V)erhaal. Bijbelverhalen vormen dan ook in de hoofdstukken van het boek na­drukkelijk de basis en rode draad. Die openheid is het kenmerk van deze cursus. En daarmee is de cursus anders dan bijv. de bekende Alpha-cursus; en een heel waardevolle aanvulling daarop. Verantwoording wordt afgelegd van keuzes (in elk geval wordt niet alles als 'vanzelfsprekend' gepresen­teerd). En de lezer wordt ruimte geboden en ook aangespoord om een eigen weg te zoeken. De tekst daagt je als 't ware daartoe uit dat je 'schrijft' aan je eigen geloofsverhaal! Misschien mag je ook zeg­gen: je wordt geprikkeld om te werken aan een 'nieuw zelfbewust­zijn'. Geloven mag en is de moeite waard! Het laat iets zien van een kerk die - met respect voor de ander en bescheiden - werkelijk iets te bieden, belangeloos 'iets te vertellen' heeft. Zo kan dit boek en deze cursus dienen als een 'upgrade' voor je eigen geloof, en is het tegelijk een bijzonder middel om met anderen (binnen en buiten de kerk) over wat je ten diepste beweegt in gesprek te gaan………….

       Home  l  7+1 Ontmoetingen  l  7+1 Toppers  l   7+1 Tegels & Screensavers  l  Geloof ligt op straat  l   Hemels Gelag  l  Contact  l  Bestellen

......................................................................................................................................................................................................................................................

Artikel van Aldwin Geluk in het Nederlands Dagblad van 19 september 2006

'Midden van kerk moet durven getuigen'

UTRECHT - De Protestantse Kerk presenteerde gisteren '7+1', een missionaire basiscursus over het christelijk geloof, bedoeld voor het 'brede midden' van de Protestantse Kerk. Het 'brede midden' van de Protestantse Kerk in Nederland heeft te lang gezwegen over het geloof, vindt ds. Peter Hendriks. En nog steeds bespeurt de Hengelose protestantse predikant een 'grote gêne' onder zijn kerkgenoten om het geloof bespreekbaar te maken. ,,Dat gevoel is ontstaan vanuit het besef dat ieder nu eenmaal zijn eigen geloof heeft, en dat je dat moet respecteren'', zegt hij. ,,Maar dat hoeft niet het einde van het verhaal te zijn'', voegt hij daaraan toe. ,,Dat je elkaar respecteert, betekent niet dat je je eigen verhaal niet aan een ander kunt vertellen. Sterker nog: die ander heeft er recht op te weten wat jou drijft. Maar ja, dan moet je je wel kwetsbaar durven opstellen. Mensen kunnen het 'respect hebben voor een ander' ook gebruiken als excuus om zich niet bloot te hoeven geven.''
Gisteren presenteerde Hendriks in het Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse kerk de methode 7+1, een 'basiscursus geloven met bijbelse verhalen', gericht op buitenkerkelijken. Met deze cursus hoopt hij eraan bij te dragen dat PKN'ers ,,de gêne ontgroeien''.
Hendriks schreef het boek Ontmoetingen met God, dat zich specifiek richt op mensen die weinig weten van het christelijk geloof, en ook een handleiding voor cursusleiders. Net als de - in meer evangelische kringen - populaire Alpha-cursus, raadt Hendriks gemeenten aan alle cursusavonden te beginnen met een maaltijd, en na een inleiding in kleine groepjes door te praten over het geloof. Waar de Alpha-cursus een 'weekend weg' in het programma heeft opgenomen waarin het over de Heilige Geest gaat, heeft Hendriks een 'dag weg', waar het gaat over 'inspiratie vinden'. De andere zeven avonden - vandaar de naam 7+1: zeven cursusavonden, één cursusdag - hebben als thema's: praten over geloven, God en de Bijbel, Jezus ontmoeten, geloven met een kruis, bidden, geloven als manier van leven en uitzicht houden.
Hendriks vertelde gisteren dat 'verhalen vertellen' in de cursus een centrale rol speelt. ,,Het gaat niet om het doorgeven van een stelsel van leerstellige en dogmatische waarheden, maar om het vertellen van jouw individuele geloofsverhaal. Maar dat moet wel altijd gekoppeld zijn aan het geloofsverhaal zoals we dat in de Bijbel tegenkomen en aan de kerkelijke traditie waarin wij staan.''
Dat biedt elke plaatselijke cursusleider de ruimte om zijn of haar eigen keuzes te maken, zei Hendriks. ,,Maar'', zo voegde hij daar aan toe: ,,De persoon van Jezus speelt tijdens de gehele cursus een centrale rol, probeer hem zoveel mogelijk tegen te komen in de verhalen die je vertelt.''

Afbeeldingen
Bij de handleiding die Hendriks schreef zit ook een cd-rom met meer dan honderd afbeeldingen van voornamelijk antieke schilderijen met een religieus thema, die tijdens de cursusavonden kunnen worden gebruikt in een PowerPoint-presentatie. ,,Maar voeg daar gerust je eigen plaatjes aan toe'', raadde hij gisteren aan. ,,Dit zijn afbeeldingen die mij aanspreken, en waar ik wat mee kan. Maar ieder zal daarin zijn keuzes maken. Pak eruit waar je iets mee kunt, en laat de rest achterwege. Het gaat er juist om dat je authentiek bent.''
Keer op keer benadrukte Hendriks de mogelijkheden om plaatselijk een eigen invulling aan te geven aan de cursus. Wat dat betreft verschilt zijn methode nogal van de Alpha-cursus, die juist voorschrijft dat de door Alpha voorgeschreven methode op de voet moet worden gevolgd. ,,Ik kan daar niet in mee'', bekent Hendriks dan ook. ,,Ik vind de Alpha-cursus te dichtgetimmerd. Dat boek begint al met de kwestie: 'Er zijn twee opties: of Jezus was wie Hij zei dat Hij was - de zoon van God - of Hij was een gek'. Iedereen weet dat Hij dat laatste niet was, dus dan moet Hij het eerste wel zijn, is de gedachte. Nou, zulke redeneringen vind ik dus te gemakkelijk, veel te kort door de bocht.''

Methode
Toen Hendriks deze bedenkingen eens kenbaar maakte in zijn plaatselijke kerkblad, kreeg hij ,,al binnen drie dagen'' van Alpha Nederland bericht dat hij iets alleen een Alpha-cursus mocht noemen als hij zich aan de voorgeschreven methode zou houden. In plaats daarvan ontwikkelde hij zijn eigen methode. ,,Het gaat mij erom dat plaatselijke gemeenten zelf laten zien wat hen beweegt, op hún manier.''
Bewust heeft hij zijn boek daarom zo breed mogelijk gehouden. Ook over de verzoening - de leer dat Jezus is gestorven voor de zonden van de mensen en is opgestaan uit de dood - heeft hij naar eigen zeggen ,,zodanig geschreven dat het boek ruimte biedt aan alle manieren van geloven binnen onze kerken. Ook aan mensen die zeggen: 'zo is het gebeurd, en niet anders'.''
Een cursus is wat hem betreft geslaagd als de deelnemers ,,echt geraakt'' zijn. ,,Als zij iets van ontmoeting hebben ervaren en ruimte hebben gevonden om God te ontmoeten.''

       Home  l  7+1 Ontmoetingen  l  7+1 Toppers  l   7+1 Tegels & Screensavers  l  Geloof ligt op straat  l   Hemels Gelag  l  Contact  l  Bestellen

......................................................................................................................................................................................................................................................
 

Wim Dekker (staflid IZB van de Gereformeerde Bond) in Centraal Weekblad van 24 november 2006

Basiscursus christelijk geloof voor de breedte van de PKN

Enkele citaten uit de uitvoerige bespreking van boek Ontmoetingen met God en de handleiding (met "schitterende afbeeldingen uit de kerkelijke kunst").

"Deze publicaties komen, gezien het nieuwe missionaire verlangen van de kerk, als geroepen. ....... Mensen wordt een vrijblijvende kennismaking aangeboden met het christelijk geloof, waarbij wat er aan het geloof te beleven valt en de gemeenschap centraal staan. ....... Het is zonder meer knap hoe Peter Hendriks kans ziet op het stramien van de beleving heel veel uit de bijbel en de christelijke traditie ter sprake te brengen. Men kan er de klassieke catechetische thema's: geloof, gebod en gebed in terug vinden. Men kan er het Apostolicum in terug vinden, een theologie, een christologie en een pneumatologie, terwijl het nergens als dogmatisch of rationeel overkomt. Dat is geen geringe prestatie..... "

"Er komt heel wat meer ter sprake dan een doorsnee gemeentelid in zijn dagelijkse bagage heeft. Zo zou het mes ook aan twee kanten kunnen snijden. In gesprek met buitenstaanders kan het eigen geloof verdiept en verrijkt worden. Ik zou het van harte toejuichen, wanneer alle gemeenten in de PKN, die niet met de Alphacursus werkten, wel met deze cursus aan de slag zouden gaan...."

Wat Wim Dekker betreft zou de cursus wat "ruiger" mogen zijn. Vandaar de titel boven zijn bijdrage: Is geloven wel zo gewoon?  In een gesprek met hem (CV Koers, december 2007) wordt daar door Peter Hendriks op gereageerd. Hier volstaan wij met een verwijzing naar het artikel dat journalist Tjerk de Reus in vervolg daarop schreef voor het Friesch Dagblad.

       Home  l  7+1 Ontmoetingen  l  7+1 Toppers  l   7+1 Tegels & Screensavers  l  Geloof ligt op straat  l   Hemels Gelag  l  Contact  l  Bestellen

......................................................................................................................................................................................................................................................
 

Ben Noltus van 3 oktober 2007 in Binding.

Toppers van Geloven
 

Ze nodigen allebei meteen uit tot (eerst) bladeren, en tot (daarna) aandachtig lezen, de boekjes die Peter Hendriks bij Boekencentrum uit Zoetermeer het licht deed zien: “Toppers van geloven – een basiscursus geloven voor jongeren”  en “Basiscursus Geloven voor jongeren: handleiding (met CD-ROM)” .Uitgeverij Boekencentrum heeft beide boekjes voorzien van een kleurige, aantrekkelijk uitgevoerde  omslagen. Maar de inhoud is uiteraard veel belangrijker. “Toppers van geloven” geeft in heldere, voor jonge mensen verstaanbare taal een soort zoektocht in de Bijbel. Een zoektocht naar de essentie van wat “geloven “betekent – een zoektocht ook, die jonge mensen als het ware bij de schouder vastpakt en zegt: “Kijk, dáár moet je eens op letten, dáár komt het wezenlijk op aan! “ “Geloven is top”zegt de schrijver in zijn voorwoord en vervolgens zet hij de koers uit voor een ontdekkingstocht  van jewelste. Gelardeerd met diverse – soms heel pakkende – illustraties schrijft Peter Hendriks, zonder ook maar ergens  “prekerig “of zalvend te worden, hoe boeiend geloven kan zijn voor het leven van de (jonge) mens. Een enkel citaat  uit het verhaal van Genesis over de schepping:

Overal werden vroeger zonnegoden aanbeden, en maangoden, en sterrebeelden. Het lied van de schepping in de Bijbel heeft daar geen ruimte voor. Licht is er bij God ook zonder zon en zonder maan en zonder sterren. God schiep het licht eerder dan hen. Het gaat hier om een diep levensbesef: je hoeft niet bang te zijn voor de zon en de sterren. Je hoeft eigenlijk nergens bang voor te zijn. In de kosmos niet, op de aarde niet, in je dromen niet. Ga er mee om, speel er mee, leef er in, En maak er geen afgoden van. Doe dat niet, want ze kunnen niets …”

Zo neemt de schrijver de jonge mens van nu als het ware bij de hand op een boeiende wandeltocht door de Schrift.. Waarbij uiteraard de figuur Jezus Christus zeer uitvoerig aan de orde komt. “Wil je God leren kennen, kijk dan naar Jezus. Maar ook omgekeerd: wil je een mensn leren kennen, kijk ook dan naar Jezus. God en mens, in Jezus komen ze samen”.

 Toppers van geloven: je zou dit boekje haast wel in handen van onze jonge generatie willen dúwen en zeggen: “Kom, lees dit nou. Er komt zó veel op jou, op ons af, maar hier gaat het om het wezenlijke van alles.”

Handleiding

Ja maar: zal menig volwassene tegenwerpen: dat is gemakkelijk gezegd. Je zult – als je met jongeren bezig bent of bezit wilt gaan zíjn, toch instrumenten nodig hebben. Hoe zet je nou zoiets op? Daarvoor heeft Peter Hendriks het boekje “Basiscursus Geloven voor jongeren”” geschreven. Het boekje vertoont dezelfde opzet als de inmiddels in onze Protestantse gemeente bekend geworden cursus voor volwassenen “Basiscursus 7 + 1 “, de cursus die nu al enige tijd met veel succes  “draait “. Maar verder is het boekwerkje geheel geënt op de belevingswereld van de jonge mens. Aantrekkelijke bijkomstigheid is, dat aan deze handleiding een cd-rom is toegevoegd voor een pakkende  ‘powerpoint “presentatie, die kan worden uitgeprint of gepresenteerd. Deze handleiding, zo meent de schrijver, kan het beste tot zijn recht komen als hulpmiddel voor plaatselijke gemeenten, als het boekje “Toppers van geloven voor jongeren “ voldoende verspreid is onder de doelgroepen. Wie zich beperkt tot zuchten en steunen over hoe moeilijk het toch is om met jongeren over “geloven” te praten, moet zich maar eens verdiepen in deze boekjes. Ze zullen een  “eye-opener “zijn voor menigeen.… 

       Home  l  7+1 Ontmoetingen  l  7+1 Toppers  l   7+1 Tegels & Screensavers  l  Geloof ligt op straat  l   Hemels Gelag  l  Contact  l  Bestellen

Theo Krabbe, verslaggever voor Geassocieerde Pers Diensten / Tubantia 19 oktober 2007

Geloven als een topervaring

Peter Hendriks ontwerpt basiscursus geloven voor jongeren

Als predikant van de Protestantse Gemeente Hengelo is Peter Hendriks (55) tegenwoordig al zo’n drie jaar verbonden aan de Bethelkerk. Hij heeft jarenlange ervaring met het geloofsgesprek, zowel met volwassenen als met jongeren. Daarvoor ontwierp hij zelf cursussen. Vorige maand presenteerde de Protestantse Kerk in Nederland twee cursussen van Peter Hendriks als de officiële geloofscursussen van de Protestantse Kerk in Nederland voor volwassenen en jongeren.

Over het geloofsgesprek met volwassen publiceerde Peter Hendriks vorig jaar twee boeken, ‘Ontmoetingen met God’ en een handleiding bij de 7+1 basiscursus geloven. Onlangs voegde de Hengelose predikant daar nog twee boeken aan toe: ‘Toppers van geloven’, een basiscursus geloven voor jongeren, en een handleiding, die bij die basiscursus geloven voor jongeren hoort.

„In de levens van jongeren gebeurt heel veel”, vertelt Peter Hendriks thuis in zijn werkkamer enthousiast. „Ze zijn bezig een studie te volgen, een baan te vinden, een relatie te zoeken of te bevestigen. Het zijn spannende tijden voor hen. Over hun levensvragen willen ze graag met elkaar praten. De kerk is voor hen een ontmoetingsplaats.”

Jongeren willen een helder en duidelijk verhaal horen, is Hendriks’ ervaring. „In de cursus bied ik de volle breedte van de christelijke traditie aan. Niet alleen bijbelse verhalen over Jezus, maar ook verhalen uit het Oude Testament. We praten ook over de betekenis van het opstandingsgeloof, zoals dat met Pasen gevierd wordt. Ik wil alle hoeken en gaten van het christelijk geloof laten zien, maar jongeren moeten er zelf hun eigen weg in vinden. Het is van groot belang om allerlei open, verrassende en interactieve werkvormen te gebruiken, zodat jongeren actief deelnemen en met elkaar hun ervaringen en belevingen kunnen uitwisselen. Er moet in de acht cursusbijeenkomsten, die steeds beginnen met een gezamenlijke maaltijd, ook echt iets te beleven zijn.”

Van de interactieve werkvormen geeft Hendriks een paar voorbeelden: schilderen, dramatische expressie, een brief schrijven, een ganzenbordspel over een bijbelverhaal spelen, een onderling gesprek over de levensparels van de gebedssnoer, meditatie.

Toen Peter Hendriks drie jaar geleden in de Hengelose Bethelkerk begon, bestond er alleen maar een soos voor jongeren. „Tegenwoordig is het zaaltje voor onze groep jongeren van achttien en ouder te klein. We barsten er uit. Jongeren hebben behoefte aan gezelligheid, maar vinden ook dat het ergens over moet gaan. Ze melden zich steeds vaker aan via het internet. Het is een gemengde groep van denkers, doeners, kijkers en luisteraars.”

Anders dan de alpha-cursussen, die vooral binnen veel evangelische en orthodox-protestantse kerken een hoge vlucht hebben genomen, worden de jongeren in de basiscursus geloven van Peter Hendriks geen absolute geloofswaarheden opgelegd of voorgehouden. „Jongeren krijgen de kans zich te spiegelen of te schuren aan de christelijke geloofstraditie. Ik hoop dat ze zelf ervaren dat die geloofstraditie van betekenis kan zijn in hun leven en dat ze persoonlijk ook een geloofsgroei doormaken.”

Bij zijn vorige boek ‘Ontmoetingen met God’, de cursus geloven voor volwassenen, is nu ook een DVD gemaakt met zeven korte films van een kwartier. Peter Hendriks is er bijzonder verguld mee. „Prachtige, indrukwekkende en zeer professionele filmpjes zijn het geworden. Die DVD kun je ook heel goed gebruiken als inleiding op de cursus voor jongeren.”

Geloven kan ook voor jongeren een topervaring zijn, weet Peter Hendriks „Ik denk dat ik er in de rest van mijn leven nog veel aan ga hebben”, vertelde een jongere, die deelgenomen had aan de cursus. Een mooier compliment had hij de Hengelose predikant niet kunnen maken.

       Home  l  7+1 Ontmoetingen  l  7+1 Toppers  l   7+1 Tegels & Screensavers  l  Geloof ligt op straat  l   Hemels Gelag  l  Contact  l  Bestellen

Pauline Weseman in Trouw 6 november 2007

Yvette ganzenbordt met Abraham

Op de vraag in welk vakje van het ganzenbordspel de tieners zich het meest herkennen, gooit Yvette Minnee (17) direct haar mobieltje – dat ze toevallig in haar broekzak had – op het vak ‘in de put’. „Want ik heb het gevoel dat ik de verkeerde opleiding heb gekozen. Ik studeer voor docente wiskunde, maar het lijkt me gaaf om de marine in te gaan. Mijn ouders zijn het er niet mee eens.’’ Marnix Kelfkens (15) gooit schijnbaar laconiek zijn fietssleutel op het vak ‘Dood gevonden’. „Omdat mijn zusje dood is.’’ Marnix’ zusje overleed een paar maanden na de geboorte. „Ze zou nu negen jaar zijn.’’

Er komt nogal wat boven tafel bij een op het eerste gezicht simpel ganzenbord. Daar staat ook PKN-predikante Marianne Oskam-van Zwol uit De Bilt van te kijken. Tijdens het spel blijkt dat veel tieners worstelen met keuzes voor later. „Er is zoveel te kiezen.’’ Na jarenlang tienerwerk met allerlei boekjes werkt Oskam deze dinsdagavond in haar huiskamer voor het eerst met de PKN-basiscursus geloven voor jongeren ‘Toppers van geloven’. Zeven dagdelen en een dag over thema’s als gebed, schepping, leven en dood. De predikante leerde de kneepjes van cursusontwikkelaar Hendriks zelf, maar vult het op eigen wijze in. Zo slaat ze de maaltijd vooraf over. „Daar hebben jongeren het te druk voor. Ik houd het op een uurtje.’’ Er komen op deze doordeweekse avond elf jongeren opdagen.

De eerste les gaat over Abraham die volgens de Bijbel van God naar Ur moet gaan. Zijn levensweg wordt verbeeld in het ganzenbord. „Heb je ook weleens sterk ervaren dat je iets moet doen?’’, vraagt Oskam. „Alleen als ik kleding koop’’, zegt Petra Pubben (17), gevolgd door gegiebel onder de meiden. Oskam blijft serieus. „Hoe werkt dat?’’ „Dan denk ik: dat blauwe vest staat me goed. Dat moet ik hebben.’’ Ja, knikt Oskam, „daar kun je het mee vergelijken.’’ De opzet is ‘zeker niet leerstellig en dogmatisch van aard’, benadrukt de handleiding. Dat is ook de sfeer bij de cursus in De Bilt. Jongeren vertellen hun verhaal, Oskam prijst hun openheid, geeft geen pasklare antwoorden, maar laat wel zien waar zij staat. Ze houdt de jongeren voortdurend bij de les door vragen te stellen en hen voor te laten lezen.

Het verhaal waarin Abraham zijn zoon Isaak moet offeren, stuit op onbegrip. Waarom vraagt God zoiets van iemand, vragen de tieners zich af. Ook Oskam kan zich dat van God niet voorstellen. „Het zijn geloofsverhalen van oude religies. Het gaat erom wat ik hiermee kan en erbij voel.’’ Aan het eind van de avond zijn de jongeren enthousiast. Deze methode begint bij de Bijbel en niet bij een jongerenthema, valt Petra op. Hun bijbelkennis kan wel wat opfrissing gebruiken, erkennen de tieners. „Het is een stukje nodige bagage voor je toekomst", vindt Enko Dijkstra (16). Petra: „Dit is überhaupt de enige plek waar je even nadenkt over dingen, er met andere gelovigen over kan praten.’’ „Je wordt kritischer over het geloof dat je ouders je hebben voorgehouden’’, merkt Eva Firet (16). „Soms weet je niet wat je zelf moet geloven. Je kunt er thuis bij de tv over nadenken, maar je kunt ook hierheen komen. Eens in de maand is goed te doen.’’

       Home  l  7+1 Ontmoetingen  l  7+1 Toppers  l   7+1 Tegels & Screensavers  l  Geloof ligt op straat  l   Hemels Gelag  l  Contact  l  Bestellen

......................................................................................................................................................................................................................................................
 

Margreet Hogeterp in Woord en Dienst, 16 maart 2006

“Ik hoef het dus allemaal niet zo zeker te weten” 

De eerste christelijke gemeenten waren gewend samen te eten. Al etend kwamen ze vanzelf met elkaar in gesprek. Dit concept, eten in combinatie met een geloofsgesprek, is in onze tijd opnieuw populair geworden. De gemeente in Hengelo is daar op in gesprongen en ontwikkelde ‘7+1 Ontmoetingen met God’, een basiscursus geloven waarbij een gezamenlijke maaltijd vooraf gaat aan een prikkelende inleiding en een gesprek in kleinere groepen.

Zondagmiddag rond een uur of vijf ’s middags. In de kerkzaal van de Bethelkerk in Hengelo hebben zich zo’n vijftig mensen verzameld. Zij zitten aan lange feestelijk gedekte tafels met vrolijk gekleurde placemats en kristallen vaasjes met rode roosjes. Voor hen een luxe salade als voorgerecht die in een driesterrenrestaurant niet zou misstaan. De sfeer is ontspannen en gezellig, er wordt gelachen, het eten, bereid door een vrijwilliger, een docent aan de hotelschool, wordt geroemd en hier en daar ontstaan gesprekken naar aanleiding van de vorige bijeenkomsten. Want het is al de achtste keer dat deze mensen zo op een zondagmiddag bij elkaar komen om samen te eten en vervolgens met elkaar te praten over hun geloof. Het concept van samen eten gecombineerd met een geloofsgesprek is niet nieuw. In feite is het een oeroude christelijke traditie. “Zo deden de eerste christelijke geloofsgemeenschappen dat ook”, vertelt predikant  Peter Hendriks, initiatiefnemer van dit project dat de naam ‘7+1 Ontmoetingen met God’ heeft gekregen. “Aan het eind van de dag verzamelden ze zich ergens om samen te eten en al etend kwamen ze vanzelf met elkaar in gesprek.”

Iedereen gelijk
Ook de populaire alpha-cursus maakt van dit concept gebruik. “Ik had mij graag bij de alpha-cursussen aangesloten”, zegt Hendriks, “maar daar is het heel duidelijk wat er moet worden overgedragen. Wij willen niets overdragen. Bij ons gaat het om de ontmoeting waarin je zonder gêne kunt vertellen wat je op je hart hebt. In tegen stelling tot de alpha-cursus waar de cursusleiders het antwoord weten, gaat het bij ons niet om waarheden, maar om het delen van de persoonlijke beleving van het geloof. Iedereen is bij ons gelijk.” 

Levenszin
Na het schrijven van zijn boek ‘Het geloof ligt op straat’ werd het Hendriks duidelijk dat er een enorme behoefte is aan een echt luistergesprek tussen mensen over levenszin. “Mensen verlangen naar gesprekken over wat hen ten diepste bezighoudt. Er wordt vaak gezegd dat gelovigen zoekers zijn. Dat is ook zo. Geloven is een voortdurend proces van groeien, van leren, van oefenen en ernaar uitzien het te herkennen, ook al is het maar soms, maar even. Maar aan de andere kant is het zo dat als je met gelovigen praat over wat hen beweegt, zij ten diepste worden geïnspireerd. We zijn dus niet alleen zoekend, we hebben ook wat gevonden. Het is belangrijk om dat ook naar buiten te brengen, te vertellen, met elkaar te delen. Dat is het idee achter deze cursus.”

IJs breken
Een deelnemer die zichtbaar van het diner zit te genieten glundert: “Een avond die met lekker eten begint, kan al niet meer stuk!” Een andere deelneemster beaamt dat: “Ik woon zelf alleen, het is heerlijk om zo af en toe samen met anderen te eten.” Andere deelnemers moesten even aan het idee wennen: “Eten met zo’n grote groep onbekenden hoefde voor mij eerst niet zo”, vertelt een vrouw die samen met haar vriendin aan de cursus deelneemt. “Maar gaandeweg ging ik het toch heel gezellig vinden. En het werkt. Door samen te eten wordt het ijs gebroken waardoor je daarna makkelijk met elkaar in gesprek raakt. Bovendien”, voegt zij er lachend aan toe, “is het eten erg goed, een restaurant is er niets bij!”  

Ervaring
Na een luxe driegangen-menu komt Marjet Geense, één van de predikanten van Hengelo, naar voren om een inleiding te houden. De kinderen hebben hun eigen (film)programma. Het thema van deze avond is ‘Uitzicht houden’. De inleidster vertelt over de beelden die zij heeft bij het thema en haalt daarbij teksten en gedichten aan die haar persoonlijk raken.
“De inleider hoeft geen mooi theologisch verhaal neer te zetten, maar vertelt vanuit zijn of haar eigen ervaring”, legt Hendriks uit. “De ontmoeting begint daar, bij de openheid van de predikant. Als die iets van zichzelf laat zien, ontstaat er vanzelf een sfeer van vertrouwen."
Na de inleiding gaan de deelnemers in groepen, gesorteerd op leeftijd, uiteen. “Ik vind het prettig dat de groepen naar leeftijd zijn ingedeeld”, zegt een oudere deelnemer. “Je deelt meer ervaringen met elkaar, er is meer herkenning waardoor je makkelijker dingen vertelt. Als er jongeren bij zouden zitten kom je misschien eerder in discussies terecht.” Een ander is er minder blij mee: “Ik zou graag ook met jongeren in gesprek komen, daar leer je ook van.”

Doorwerking
De groep van middelbare leeftijd begint het gesprek met een terugblik op de cursus. Iedereen is het er met elkaar over eens dat de cursus veel losmaakt. “Het viel me op hoe lang zo’n cursusavond in die weken er na nog doorwerkt,” vertelt iemand. “Het bleef me bezig houden.” Anderen herkennen dat. Iemand reageert: “Toen ik een keer niet geweest was, merkte ik dat de invloed langzaam wegzakte en ik het miste.” Iemand anders voegt er aan toe: “Ik merk dat ik er bovendien thuis ook weer over praat met familie en vrienden. Anders heb je het niet zo gauw over deze dingen.” 
Vervolgens wordt er gesproken over de inleiding. De meeste deelnemers zijn aangenaam verrast door het persoonlijke verhaal van Geense. “Eerlijk gezegd had ik dat niet van haar verwacht. Zo ken ik haar helemaal niet. Het lijkt wel of haar preken veel afstandelijker zijn”, verwoordt iemand haar ervaring. Anderen herkennen dat. “Mooi dat ze vertelt over haar eigen twijfel; en dat ze zo blij is dominee te zijn zodat ze niet gemakkelijk uit de geloofsgemeenschap kan weglopen”, merkt iemand op. Een ander voegt daar aan toe: “Je beseft door zulke verhalen dat een predikant ook maar een gewoon mens is. Het lucht me op. Ik hoef het dus allemaal niet zo zeker te weten. Die kwetsbaarheid van predikanten maakt dat zij veel dichter bij je staan. Vroeger hoorde je dat soort dingen nooit van dominees.” 
Een vrouw die niet kerkelijk betrokken is reageert: “Als de kerkdiensten meer zouden verlopen zoals het er hier aan toegaat, zou ik wel weer naar de kerk gaan. Deze bijeenkomsten betekenen voor mij echt ‘gemeenschap van gelovigen’. Wat er op zo’n avond gebeurt neem je mee naar huis, blijft je bezig houden. Dat is wel wat anders dan het verplichte nummertje van een kerkdienst.”  “De veiligheid binnen de groep is ook heel hoog”, vindt een ander. “Ik heb hier dingen verteld die ik nog nooit eerder verteld heb.” Anderen bekennen dat er ook bij hen heel wat gevoelige snaren zijn geraakt: “Ik heb verschillende keren met tranen in mijn ogen gezeten. Dat had ik toch niet verwacht”, zegt de vrouw die samen met haar vriendin gekomen is. 

Uitzicht
Even later gaat het gesprek over de eigen visioenen, het eigen uitzicht. Een deelnemer die binnenkort met zijn vrouw naar Frankrijk emigreert vertelt hoe belangrijk visioenen voor hem zijn. Als ik ergens mee bezig ben, moet ik het voor me kunnen zien. Ik merk dat ik dan vaak ook de juiste mensen en situaties tegenkom om mijn droom te verwezenlijken.” Een ander merkt op dat een visioen wel belangrijk is, maar dat het hier en nu niet vergeten moet worden. “We denken vaak dat we eerst iets bijzonders moeten doen of bereiken om anderen te kunnen helpen. Maar dat is vaak helemaal niet nodig. Kijk iemand maar eens goed in de ogen en je merkt vanzelf of je iets kunt doen.”
De groep is het er met elkaar over eens dat een groot visioen niet alleen goed voor jezelf moet zijn, maar ook voor anderen. Hoewel een enkeling denkt dat dat onderscheid er niet zo toe doet: “Als iedereen z’n droom achterna zou gaan denk ik dat je allemaal een beetje Martin Luther King bent.”

Viering
Na een uur wordt er op de deur geklopt: de tijd is om. Alle deelnemers komen weer bij elkaar in de eetzaal. De avond wordt afgesloten met het zingen van een lied, onderbroken door stilte om alles even te laten bezinken en gezamenlijk gebed. Wie dat wil kan een kaarsje aansteken. “Door de afsluiting kan de hele bijeenkomst worden aangevoeld als een viering”, zegt Hendriks. “Mooi is dat.” De cursus die om de twee weken van 17.00 – 20.00 duurt is in Hengelo zo’n groot succes geworden dat het Landelijk Dienstencentrum van de PKN kijkt of het concept op landelijk niveau ook mogelijkheden biedt. “Waar het om gaat is de authenticiteit van de gesprekken”, zegt Hendriks. “Om de ontmoeting. Het luisteren naar mensen, die hun eigen verhalen vertellen. Juist in de ontmoeting gebeurt het, word je aangeraakt. Hier wordt duidelijk hoe aanraking door God plaats kan vinden in de aanraking door mensen.”

        Home  l  7+1 Ontmoetingen  l  7+1 Toppers  l   7+1 Tegels & Screensavers  l  Geloof ligt op straat  l   Hemels Gelag  l  Contact  l  Bestellen

......................................................................................................................................................................................................................................................
Artikel van Tjerk de Reus in het Friesch Dagblad, 29 november 2007:

‘Ik geloof in de letterlijke opstanding’

Ds. Klaas Hendrikse uit Zeeland propageert het atheïsme, terwijl dominee Peter Hendriks uit Hengelo mensen bij de bijbel en bij God wil brengen. De laatste schreef een ‘basiscursus geloven’, die door de Protestantse Kerk is geadopteerd.

Tjerk de Reus noemt vervolgens positieve reacties, maar ook kritiek die zo hier en daar verschijnt:                    Zo noemde ds. Gerrit Wessel uit Stiens de cursus in het Friesch Dagblad vakkundig van opzet, maar vooral geschikt voor mensen die hun kennis van geloof en bijbel weer eens willen opfrissen.                                 Arnold van Heusden, voorzitter van de Evangelische Alliantie, schreef in het Nederlands Dagblad dat hij de klassieke geloofsbelijdenis in de cursus mist. Ds. Jurgen van den Herik uit Drachten schreef in het blad CV Koers dat hij in de cursus de kruisiging van Jezus als plan van God mist.

De Hengelose predikant Peter Hendriks is een gedreven man. Al jaren werkt hij aan kerkelijke methoden om met mensen in gesprek te komen en iets van het evangelie ter sprake te brengen. Niet zonder succes. Hij krijgt veel positieve reacties over zijn basiscursus in zijn mailbox. In allerlei PKN-gemeenten is men aan het werk gegaan met de cursus.

Peter Hendriks vindt het jammer dat zijn cursus bij sommigen ook kritiek heeft opgeroepen. ,,Het is voor hen kennelijk moeilijk het cursusmateriaal onbevangen te lezen. Daardoor ontgaat het ze dat ik vanuit een ander perspectief schrijf dan zij gewend zijn. En dat heeft te maken met mijn eigen levensloop: Als twintiger werkte ik als accountant in opleiding en zat in de directie van een bedrijf. Ik realiseerde me op een goede dag dat ik de enige was van alle werknemers die in de kerk kwam. Dat besef drong met kracht tot mij door. Ik moest daar iets aan doen. Ik ging theologie studeren en als predikant heb ik veel energie geïnvesteerd in het geloofsgesprek. Ik merkte dat jongeren helemaal niks konden beginnen met wat er in de kerk aan de orde is. Het eerste wat ik heb willen doen was: hen serieus nemen in hun verhaal. Wie zijn zij, wat willen ze, wat drijft hen? Als je het geloofsgesprek op gang wilt krijgen, zul je moeten beginnen in hun leefwereld. Jongeren een set waarheden opdringen, is geen vruchtbare weg. Je mag als jongere, maar ook als volwassene, zelf ontdekken wat je kunt met de Bijbel en de christelijke geloofstraditie.’’

Steun

Tegelijk ontdekte Hendriks dat er grote behoefte is, zowel bij buitenstaanders als bij betrokken kerkgangers, om te weten waar de kerk voor staat. ,,Ik heb toen twee dingen bij elkaar gebracht. Enerzijds het ruimte geven aan het eigen verhaal van mensen. Waar ervaar je steun in je leven? Wat zijn jouw diepste waarden? Tegelijk wilde ik uitleggen waar het christendom voor staat. Het boek Ontmoetingen met God is daarvan het resultaat. Mijn boek wil een existentieel boek zijn; het geloof probeer ik te verwoorden in termen van ervaring: waar raakt het jou, wat doet het met je, hoe bevrijdt het je? Dat is dus anders dan de Alpha-cursus. Daarin volg je een route van waarheden en beweringen. De route waar ik voor kies is een weg van ontmoetingen, verhalen en herkenning.’’

Hendriks kreeg kritiek op zijn inzet dat ‘je er zijn mag’. Is dat niet te slapjes, te vrijblijvend en te weinig specifiek? Hendriks: ,,Dat je er zijn mag, is wel de kern van het evangelie! En ik bedoel het natuurlijk helemaal niet slapjes of vrijblijvend. Het geloof biedt mij een basis om te leven: in de nabijheid van God. Al op de eerste bladzijde van de Bijbel zie je dat God een relatie van liefde wil met mensen. Daarin is een vrije ruimte nodig, waarin mensen in liefde op elkaar betrokken kunnen zijn en in harmonie leven met elkaar.’’

 Drijfveer

Aansluiting zoeken bij mensen van vandaag is een voorname drijfveer van Hendriks. Hij wil hen serieus nemen. Dat betekent niet dat hij geen eigen boodschap naar voren brengt, hij. ,,Ik stel in mijn cursus Bijbelverhalen centraal. Verhalen doen iets met mensen, dringen door in hun eigen geschiedenis. De verandering van mensen komt dan van binnenuit. Wie Jezus ontmoet in de bijbelverhalen, ontvangt niet alleen een schouderklop. Er is wel degelijk ook kritiek. Jezus is tenslotte door mensen vermoord. Daar doen wij allemaal aan mee. Ik heb in dat verband uit een gedicht van Jacobus Revius geciteerd: ‘Ikzelf bracht hem aan het kruis.’ Dat is de realiteit van ons mens-zijn. Maar God keert ons niet de rug toe, Hij wil met ons verder. Dat blijkt uit de opstanding van Jezus. Dat hebben de mensen destijds ervaren als een nieuw begin.’’

De opstanding van Jezus is een bekritiseerd punt in Hendriks’ basiscursus en vooral de manier waarop hij erover spreekt. Het woord ‘opstanding’ valt nauwelijks als een zelfstandig naamwoord, maar wordt vrijwel steeds bijvoeglijk gebruikt in uitdrukkingen als ‘opstandingservaring’. Is de opstanding nu een feit of niet? In de afgelopen decennia hebben veel theologen dit verhullende taalgebruik gehanteerd om enerzijds aansluiting te houden bij het klassieke kerkelijke spraakgebruik en anderzijds het de opstanding als een natuurlijk feit af te wijzen. Waar staat Hendriks?

Hendriks: ,,Ik snap de verwarring niet. Ik heb altijd geloofd in de letterlijke of feitelijke aard van Jezus’ opstanding. Zo ook in mijn boek. Maar ik benader het feit vanuit de mensen. Hoe hebben zij dat ervaren? Welke betekenis kreeg het voor hen? Dan gaat het over de discipelen, over de vrouwen die Hem ontmoeten bij het graf, over de Emmaüsgangers. Door op hun ervaring in te zoomen, probeer ik aansluiting te vinden bij mensen vandaag: zodat ook zij het bijzondere hiervan een plek kunnen geven in hun eigen leven.’’

Voor veel gelovigen geldt Goede Vrijdag als een bijzondere dag: daar werd duidelijk dat Jezus de zonden van de mensheid op zijn schouders nam - bewust en vrijwillig. Maar zo benadert Hendriks Jezus’ lijden en sterven niet. Hij schrijft dat er ‘geen goddelijk plan’ zat achter de kruisiging van Jezus. Hendriks: ,,Ik zie Jezus’ dood niet als ritueel zoenoffer. Natuurlijk ken ik die kijk op het kruis. Maar ik weet helemaal niet of Jezus’ dood voor God geldt als een offer. Dan kijk je vanuit een bepaald gezichtspunt naar zijn dood. Maar wat zien we voor ons? We zien mensen Jezus kruisigen. Kijk om je heen en je ziet het dagelijks opnieuw gebeuren. Kijk in je eigen leven en je weet dat je er deel aan hebt. In de Bijbel wordt ook wel het beeld van het offer gebruikt om de betekenis van het kruis aan te duiden. Maar of het echt een noodzakelijk offer was omdat God anders niet zou kunnen vergeven? Ik zie het zo: uit de ópstanding blijkt de verzoening. Hoe het precies werkt, weet ik ook niet. Duidelijk is wel dat Jezus alle ellende die mensen elkaar aandoen op Zichzelf laat neerkomen. God toont zich daar kwetsbaar, Hij houdt het uit tot het einde.’’  

Dichttimmeren

,,Als je teveel vanuit een plan van God denkt, timmer je de zaak dicht. We moeten eerst maar eens onder ogen zien wat er is gebeurd. Mensen hebben Jezus gedood - wij deden dat. Ik spreek in mijn boek niet zo expliciet over de zondigheid van de mens en over de erfzonde. Maar als je ziet wat er met Jezus gebeurt, dan is duidelijk dat de zonde van de mens daar aan het licht komt. Ook al spreek ik niet van een goddelijk plan, de betekenis van Goede Vrijdag is voor mij niet anders dan voor anderen: Jezus sterft niet alleen door de zonden en misdaden van mensen, hij sterft ook met hun zonden en misdaden en voor hun zonden en misdaden.’’

Het boek van Hendriks is bedoeld voor de missionaire situatie. Daar doet zich een spanning voor: je neemt iemand die niets weet van de Bijbel, volstrekt serieus. Dat wil Hendriks ook graag. Maar tegelijk is de boodschap: ‘Bekeer u en geloof het evangelie.’ Hoe radicaal kun je dit verkondigen?

Hendriks: ,,Ik gun mensen die bekering. Bekering is leren leven in het besef een kind van God te zijn. Met alles wat je bent en doet, je geaccepteerd te weten door God. In het besef dat Jezus naast je staat. Dat is het beste wat je kunt ervaren en daarom gun ik het iedereen.’’

,,In mijn cursus staan de Bijbelverhalen zo centraal, omdat ik erop vertrouw dat die een intrinsieke kracht hebben om mensen te raken, te veranderen - te bekeren. Als ik vandaag op de Areopagus zou staan, zou ik verkondigen dat het perspectief van het evangelie ons een rijkdom biedt die haaks staat op het zwarte gat van de zinloosheid, de leegte en het doemdenken. Ons bestaan is niet zinloos, maar we zijn gewild en gewenst door onze Schepper.’’

       Home  l  7+1 Ontmoetingen  l  7+1 Toppers  l   7+1Tegels & Screensavers  l  Geloof ligt op straat  l   Hemels Gelag  l  Contact  l  Bestellen