Home

7+1 Ontmoetingen 7+1 Toppers 7+1 Tegels en Screensavers Geloof ligt op straat Hemels Gelag Bestellen

 >>  Wat is het Hemels gelag?   >>  Boeken en materialen   >>  Tips en adviezen   >>  Waar wordt er mee gewerkt?   >>  Opbouw viering


  Het Hemels Gelag
            V
ernieuwend vieren tot op de bodem

In de Handleiding bij de cursus wordt gewezen op de mogelijkheid van een bijzondere kerkdienst enige tijd na afloop van de cursus. Voorgesteld wordt om dan eens te kijken naar het concept van Het Hemels Gelag.

De vieringen van Het Hemels Gelag zijn ontstaan na bezoekprojecten als beschreven in Geloof ligt op straat, maar dan onder jongeren. Het zijn vieringen waarin de ontmoeting centraal staat. Ontmoeting met elkaar en ontmoeting met God. Jongeren stellen er vragen aan elkaar, aan een gast en aan zichzelf. Zij vertellen persoonlijke verhalen, gebaseerd op bijbel teksten. Ze tasten van alles af om vervolgens stil te worden, tot op de bodem te gaan en God te ontmoeten. In de ene plaats is er elke twee weken een Hemels Gelag, in veel plaatsen eens per maand, en zo hier en daar een enkele keer per jaar. Kenmerkend voor de vieringen is dat ze ter plekke ontstaan. De inhoudelijke voorbereiding blijft beperkt. Zo krijgen ontmoetingen rondom de lezingen en de thema's echt een kans tijdens de viering zelf.

Inmiddels zijn er Hemels Gelag vieringen voor alle leeftijden, onder afgeleide namen als Hemels Breed of Breed Hemels Gelag. Het is bijzonder om als geloofsgemeenschap op een heel andere wijze dan normaal zo eens een viering met elkaar te kunnen beleven. “Het Hemels Gelag is echt iets voor mij", was dit voorjaar de reactie van een 55 jarige vrouw, na haar eerste kennismaking met een Breed Hemels Gelag. "Die openheid en eerlijkheid die er is. Je zo nabij weten bij elkaar en bij God. En dat met mensen die je normaal eigenlijk nooit spreekt. Je gelooft tevoren niet dat zoiets kan. En toch gebeurt het, het gaat eigenlijk vanzelf. En de vrijheid die je wordt gelaten. Je kunt gewoon even weg lopen als je dat wilt. Er hoeft helemaal niets."

       Home  l  7+1 Ontmoetingen  l  7+1 Toppers  l   7+1 Tegels & Screensavers  l  Geloof ligt op straat  l   Hemels Gelag  l  Contact  l  Bestellen