Home

7+1 Ontmoetingen 7+1 Toppers 7+1 Tegels en Screensavers Geloof ligt op straat Hemels Gelag Bestellen

 >>  Wat is geloof ligt op straat?   >>  Boeken en materialen   >>  Tips en adviezen   >>  Waar wordt er mee gewerkt?   >>  Bezoekprojecten


  Tips en adviezen
                  
Aarzel niet om met maar een paar mensen te beginnen aan een bezoekproject. Lanceer het dan wel als een experiment. Zo wordt het mogelijk het bezoekproject op den duur uit te breiden. Anderen krijgen dan de kans om in te stappen bij een volgende ronde.

Begin niet met alles tegelijk. Begin met een steekproef uit een beperkte doelgroep: een bepaalde leeftijdcategorie, of een bepaalde buurt. Dat geeft des te meer mogelijkheid voor een vervolg.

Waak ervoor dat het bezoekproject geen enquête wordt. Waar geënquêteerd wordt, wordt vaak nog gewerkt in het verzorgingsmodel van de kerk. Dat kan verkeerde verwachtingen wekken. Zowel bij de bezoeker als bij degene die bezocht wordt. Het gaat om echte ontmoetingen, met ruimte voor eigen inbreng van gespreksthema's, wederzijds.

Bezoekprojecten zijn er niet alleen voor de mensen die bezocht worden. Ze zijn er evengoed voor de mensen die bezoeken: je oefent je in het geloofsgesprek. Mensen hebben daar steeds meer moeite mee. Een bezoekproject is een laagdrempelige kans het gewoon eens een paar keer te doen. Vaak is de reactie van bezoekers: ik had het voor mij zelf niet graag willen missen. Ik durf het nu aan in mijn eigen omgeving.

       Home  l  7+1 Ontmoetingen  l  7+1 Toppers  l   7+1 Tegels & Screensavers  l  Geloof ligt op straat  l   Hemels Gelag  l  Contact  l  Bestellen