Home

7+1 Ontmoetingen 7+1 Toppers 7+1 Tegels en Screensavers Geloof ligt op straat Hemels Gelag Bestellen

  >>  De cursus       >>  Inhoud van de cursus       >>  Cursusmaterialen


  De inhoud van de cursus

Ontmoeting centraal
De basiscursus 7+1 Geloven is een bijzondere cursus over het christelijk geloof.  De ontmoeting staat centraal: met elkaar en met God.  Zo ontstaat er ruimte voor de deelnemers om tot eigen geloofskeuzes te komen. Om te groeien naar een eigen gelovige identiteit. De cursus is thematisch van opzet. Bijbelse verhalen krijgen een centrale plaats.

Tijdens de 7 + 1 bijeenkomsten komen de meest essentiële aspecten van de christelijke geloofstraditie aan de orde:      
poster

Geloven
In de eerste bijeenkomst is dat het begrip geloven. Een thema waar van alles over te zeggen is. Maar dat aan deelnemers aan de cursus vooral ruimte biedt om iets te vertellen over hun eigen geloofsgeschiedenis bij de eerste kennismaking in de groepen. Direct aan het begin een goede oefening in het luisteren naar elkaar.

Ervaringen met God
Tijdens de tweede bijeenkomst wordt het diepe in gesprongen. Er komen ontmoetingen met God aan de orde, en Godsbeelden. Vanzelf gaat het daarmee ook over de Bijbel als bron van verhalen over zulke ontmoetingen met God. Daarmee komen er dus eigenlijk twee thema’s tegelijk aan bod: “Wat zegt ons de Bijbel” en “Wie is God”. Het is eigen aan de joods-christelijke geloofstraditie deze thema’s nauw met elkaar te verbinden.

Jezus ontmoeten
God laat zich niet in een naam of een beeld vatten. Toch zeggen christenen dat zij God in Jezus herkennen. Daarom staat in de derde en vierde bijeenkomst de ontmoeting met Jezus centraal. Allereerst de verhalen over zijn leven. Gevolgd door de verhalen rond zijn kruisiging en opstanding. Er is tijdens deze bijeenkomsten veel ruimte voor vragen die het allemaal op kan roepen. Hoe is daar in de geloofstraditie mee omgegaan? Natuurlijk komt daarbij ook verzoening ter sprake, als een van de belangrijkste thema's in de geloofstraditie.

Inspiratie vinden
Zoals bij Jezus inspiratie en gebed met elkaar samen hangen, zo zijn ook de vijfde en zesde bijeenkomst van de basiscursus aan elkaar gekoppeld.  Voor het thema inspiratie wordt een hele dag uitgetrokken, om er persoonlijk en als groep ook echt wat van te kunnen ervaren. Een dag boordevol verhalen dus over de manier waarop mensen zich kunnen laten inspireren door hun geloof. Binnen de kerk en daarbuiten. Tijdens de zesde bijeenkomst staat het gebed centraal: stilte zoeken, basis weten.

Een manier van leven
De zevende bijeenkomst is ook verbonden met de vijfde en zesde bijeenkomst. Want uiteindelijk gaat het om het leven van alle dag. Niet voor niets zeggen mensen dat geloven een manier van leven is. Op wat voor manier speelt geloven een rol in hun leven en werkt het door?

Uitzicht houden
In de achtste bijeenkomst gaat het over het perspectief waarmee je leeft en waarmee je kijkt naar de wereld om je heen. Wat voor uitzicht kan het geloof bieden aan mensen en aan de wereld waarin we met elkaar leven?

           Home  l  7+1 Ontmoetingen  l  7+1 Toppers  l   7+1 Tegels & Screensavers  l  Geloof ligt op straat  l   Hemels Gelag  l  Contact  l  Bestellen