Home

7+1 Ontmoetingen 7+1 Toppers 7+1 Tegels en Screensavers Geloof ligt op straat Hemels Gelag Bestellen

  >>  De cursus       >>  Inhoud van de cursus       >>  Cursusmaterialen


  7+1 Ontmoetingen met God

7+1 bijeenkomsten

De cursus bestaat uit zeven bijeenkomsten van drie uur. Daarnaast is er een langere bijeenkomst van vijf of zes uur, één dag dus. De zeven normale bijeenkomsten beginnen met een gezamenlijke maaltijd. Dat was zo ook gewoonte in de eerste christelijke gemeenten. Na een dag hard werken is het goed eten samen. Daarna wordt er een inleiding gehouden over een van de hoofdthema’s van geloven. Bij voorkeur niet ingewikkeld, wel authentiek. De inleider laat op een boeiende en prikkelende manier iets zien van zichzelf, als lid van de plaatselijke geloofsgemeenschap. In groepjes wordt daarover doorgesproken. Aan het eind komen de deelnemers weer bij elkaar om de bijeenkomst af te sluiten met het zingen van een lied, onderbroken door stilte en gezamenlijk gebed. Dit maakt de bijeenkomsten tot een soort viering.

Ontmoetingen
De opbouw van de bijeenkomsten roept herinneringen op aan de Agapè bijeenkomsten zoals die in sommige Protestantse Kerken en Rooms Katholieke parochies al enkele tientallen jaren worden gehouden. Ook daar een gezamenlijke maaltijd, met een gesprek over geloofsonderwerpen. Hetzelfde zien we gebeuren in de Alpha cursussen. Bij de 7+1 Basiscursus Geloven wordt geprobeerd de hoofdthema’s van geloven op een open wijze ter sprake te brengen. De ontmoeting staat centraal. Ontmoeting met elkaar, ontmoeting met meer dan twee duizend jaar geloofstraditie, en ontmoeting met God. Het gaat erom dat de deelnemers tot eigen geloofskeuzes kunnen komen. En kunnen groeien naar een eigen gelovige identiteit.

Verhalen
Verhalen spelen daarom
een belangrijke rol in de 7+1 bijeenkomsten. Zo min mogelijk geredeneer, het gaat om de verhalen. Geloofsverhalen bieden deelnemers gelegenheid een eigen plek te vinden. In die verhalen zelf, maar ook binnen de thema’s die aan de orde komen. Dat geldt zowel voor de inleidingen, voor de groepsgesprekken als voor het cursusboek Ontmoetingen met God.

Aantrekkelijk
Deelnemers aan de cursus hoeven geen lid te zijn van een kerk. De cursus is zo opgezet, dat iedereen er wat mee kan, dus ook mensen zonder kerkelijke achtergrond. De ervaring leert, dat dit soort bijeenkomsten grote aantrekkingskracht heeft. De bonte verscheidenheid van deelnemers maakt de bijeenkomsten extra boeiend. Als plaatselijke geloofsgemeenschap is het goed om je te realiseren, dat er juist in deze tijd nogal wat mensen zijn, die meer willen weten over het christelijk geloof en de geloofstraditie. Tijdens de bijeenkomsten is er alle ruimte voor. Ruimte om er mee in aanraking te komen, er door geraakt te worden.

Reacties uit gemeenten en parochies

Vanuit de PKN gemeente in Kampen schrijft iemand:

“Wij hebben bij ons nu twee maal de cursus gedraaid. Het was geweldig. God verandert mensen. Het is prachtig om te zien hoe God mensen bij elkaar brengt. Er waren beide keren dertig deelnemers. Het liep allemaal prima, het begeleidend materiaal is prima, de maaltijden zelf maken ging goed.”

“Er is in onze gemeente echt iets veranderd. Ook mensen die niet meer in de kerk komen vinden toch aansluiting omdat ze zichzelf kunnen zijn en open kunnen praten over hun geloof zonder dat ze wat opgelegd wordt.”

Margreet Hogeterp bezocht een cursusbijeenkomst in Hengelo en schrijft daar over in Woord en Dienst, 

 Nieuws: langs honderd cursusplaatsen

          Home  l  7+1 Ontmoetingen  l  7+1 Toppers  l   7+1 Tegels & Screensavers  l  Geloof ligt op straat  l   Hemels Gelag  l  Contact  l  Bestellen