Home

7+1 Ontmoetingen

7+1 Toppers

7+1 Tegels en Screensavers

Geloof ligt op straat

Hemels Gelag

Bestellen

 

  >>  Nieuws       >>  In de media       >>  Contact

 

  Mensen zoals jij

Nieuw cursusmateriaal, na een jaar al in derde oplage. Ontwikkeld met jongeren in kleine catechese groepen. Passend bij deze tijd, interactief van opzet. Jongeren doen als vanzelf mee. Spelenderwijs wordt ingezet bij actuele thema's die bij hen spelen. Snel en diep, op belevingsniveau. Daarna volgt de introductie van een bijbels persoon, die verrassend actueel blijkt te zijn en inspirerend. Een voorbeeldfiguur. Jongeren zijn zo enthousiast dat ze het "het is het mooiste uur van de week" noemen als ze er mee bezig zijn. Ook in groepen met ouderen werkt het zo, zelfs met compleet dagprogramma. Als extra in een serie van 7+1 bijeenkomsten. Alle toepassingen zijn samengebracht in een losbladig boekwerk. Zie tabblad bestellen.

  De 7+1 Basiscursus Geloven  nu in vier varianten

Samen eten, samen luisteren naar geloofsverhalen, en samen kijken naar wat dat met mensen kan doen. Dat is, in het kort, de 7+1 Basiscursus Geloven. Misschien neemt landelijk het aantal zondagse kerkbezoekers af, mensen blijven op zoek naar wat geloven voor hen kan betekenen.
Plaatselijke kerken zijn er om daarbij te helpen. Dat kan, steeds op eigen wijze, met behulp van de 7+1 Basiscursus Geloven. Overal (zie overzicht per provincie), in verschillende varianten.

1. In zo'n honderd cursusplaatsen wordt door plaatselijke kerken al diverse jaren de eerste variant georganiseerd: Ontmoetingen met God. Aan de hand van mooie, ontroerende, en soms verrassende bijbelse verhalen, komen daarin alle belangrijke geloofsthema's aan de orde. Er is een gemakkelijk leesbaar cursistenboek, en een DVD met inleidende films van elk achttien minuten. Voor meegekomen kinderen is er een eigen programma mogelijk. Info: 7+1Kids.      

2. In evenzoveel plaatsen organiseren kerken voor jongeren de cursus Toppers van Geloven. Met dezelfde thema's, maar voluit interactief. Voor jongeren is er een eigen cursistenboek.  

3. Wie eenmaal zo'n 7+1 basiscursus heeft meegemaakt, wil meer. Vandaar de vervolg variant met Tegels en Screensavers. Daarin komen, op een verrassende manier, ervaringsverhalen van de deelnemers in relatie met verhalen uit de bijbel. Deze derde variant is geschikt voor alle leeftijden. De deelnemers ervaren het als een stap verder, een echt vervolg op beide voorgaande varianten van de 7+1 Basiscursus Geloven. Het cursistenboek is geschikt voor persoonlijke meditatie. Ook andere gespreksgroepen maken er graag gebruik van. Zie speciaal aanbod.

4. En nu dus ook de variant met Mensen zoals jij. 

3 boeken 7+1

Elke cursus heeft 7+1 bijeenkomsten. De boeken zijn geschreven door Peter Hendriks, predikant in Hengelo, en bieden een eerste kennismaking met geloven, maar ook een verdieping ervan. Voor elke variant is er een handleiding voor cursusleiders.

 

  Lees meer over het landelijk steunpunt van de cursus
 
    
De cursus wordt ondersteund door de Protestantse Kerk Nederland.

 

De ontmoeting centraal
De 7+1 Basiscursus Geloven is een bijzondere cursus over het christelijk geloof.  De ontmoeting staat centraal: met elkaar en met God.  Zo ontstaat er ruimte voor de deelnemers om tot eigen geloofskeuzes te komen...
                                                                    > 
Lees verder...

 

 

 

 

 

 

  Snelmenu
 
Wat is de 7+1 basiscursus geloven?
  Wat is 7+1 Toppers?                                                                  

  Wat is 7+1 Tegels en Screensavers?                                          

  De cursus bestellen                                                                  

 

 

 

 

    Colofon            Home  l  7+1 Ontmoetingen  l  7+1 Toppers  l   7+1 Tegels & Screensavers  l  Geloof ligt op straat  l   Hemels Gelag  l  Contact  l  Bestellen